Czy kanaliki żółciowe międzykomórkowe mają własne ścianki : vorgelegt am 12. November 1900 / T. Browicz. Cracovie : Impr. de l'Univ. Jagellonne, 1900