0 budowie naczyń włoskowatych i ich stosunku do komórek wątrobnych : vorgelegt am 7. Mai 1900 / T. Browicz. Cracovie : Impr. de l'Univ. Jagellonne, 1900