Budowa przewodów żółciowych międzykomórkowych i ich stosunek do naczyń krwionośnych włoskowatych : vorgelegt den 8 Januar 1900 / T. Browicz. Cracovie : Impr. de l'Univ. Jagellonne, 1899