O zjawiskach krystalizacyi w komórce watrobnej / T. Browicz. Krakau, 1898