Krystalizowanie się hyaliny w komórce mięsaka / T. Browicz. Cracovie : Impr. de l'Univ. Jagellonne, 1899