Drogi odzywcze w komorce watrobnej : oraz zesiawienie rezultatów bada / T. Browicz. Cracovie : Impr. de l'Univ. Jagellonne, 1899