Wykład wstępny przy objęciu Katedry Anatomii Opisowej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie w dniu 20 października 1894 / Kazimierz Kostanecki. Krakowie : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1894