A, Om sjukvården : för år ... / afgiven af Generaldirektören öfver Hospitalen / Öfverstyrelsens öfver Hospitalen underdåniga berättelse. Stockholm, 1861(1862)
 

Öfverstyrelsens öfver Hospitalen underdåniga berättelse