Öfverstyrelsens öfver Hospitalen underdåniga berättelse : för år ... Stockholm, 1862(1864) - 1900(1902)
 

Öfverstyrelsens öfver Hospitalen underdåniga berättelse