Beretning om det Kongelige Frederiks Hospital, den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse og Rigshospiltalet : for regnskapsaaret fra ... til .... / udg. ved foranstaltning Stiftelsernes Inspektør. København, 1870/71(1872) - 1910/11(1911)
 

Beretning om det Kongelige Frederiks Hospital, den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse og Rigshospiltalet