De gezondheid : tijdschrift voor den beschaafden stand / uitgegeven door eene vereeniging van voorstanders der gezondheidsleer. Amsterdam : Centen, 1.1877 - 3.1880; damit Ersch. eingest.