Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland / door L. Ali Cohen ... Groningen : Wolters, 1869 - 1872