Sub-regulatien voor het Gezondheids Comite te Johannesburg. Johannesburg : Standard & Diggers' News Co., 1893