De terpen van Friesland en De eerst bewoonde plaatsen (Città) van Friesland : twee verhandelingen / van Luigi Pigorini. Leeuwarden : Miedema, 1883